Descendents of the families KNECHT - KNEGT - DE KNEGT etc

Citations


1613. Cornelia Jans KNECHT

1#88. "Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der Pro-.".


Nicolaas Jacobsz TEENGS

1#180. "Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der Pro- Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der Pro- vincie Noord-Holland; beschreven door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje; deel II; uitg. A. Oosthoek, Utrecht, 1928.".


4236. Jacob TEENGS

1#88. "Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der Pro-.".


1615. Gridtje Hendriks KNECHT

1#101. "Hugo de Vries.".


Cornelis Germens DE VRIES

1#101. "Hugo de Vries.".

2#101.